•ܓܨܓܨ پیاده روی تو اینترنت ܨܓܨܓܨ•

بلاگی برای همه ! ! ! ! ! ! ! !

ساختار شیمیایی بدن موجودات زنده

سلام دوستان ... امروز براتون مقاله ای درباره ساختار شیمیایی و زیست گذاشتم ... :
هر ماده اي که مي شناسيم از واحد هايي به اتم درست شده است.از ترکيب اتم ها مولکول به وجودمي آيد. مانند مولکول آب که از عناصر هيدروژن واکسيژن تشکيل شده است . با فرمول شيميايي (H2O). ساده بودن فرمول شيمياي مواد يا عناصر تشکيل دهنده آن دليل بر کم اهميت بودن آن مولکول نيست.مثلا اگر در کرات ديگر کوچکترين نشانه اي از آب پيدا کنند ، نتيجه مي گيرند که در آنجا امکان حيات وجود دارد. بدن ما هم از اتم ومولکولهاي متفاوت تشکيل شده است. پس براي آشنايي با ساختار بدن بايد با مواد تشکيل دهنده آن آشنايي پيدا کنيم. مواد بدن موجودات زنده شامل دو گروه عمده است1- مواد معدني 2-مواد آلي مواد معدني (Inorganic materials) نمودار زير درصد بعضي از مواد معدني بدن را نشان مي دهد:
همانگونه که در نمودار مشاهده مي کنيد قسمت اعظم بدن را آب تشکيل داده است. بيشترفعاليتهاي بدن در حضور آب صورت مي گيرد. خلاصه اين که بدون آب نمي توان زندگي کرد. به همين دليل است که وقتي در کرات ديگر کوچکترين نشانه اي از آب پيدا مي کنند سريعا احتمال حيات در آن سياره را مي دهند.
بعد از آب،دي اکسيد کربن و اکسيژن از مواد معدني مهّم بدن هستند. دي اکسيد کربن يکي از مواد خام فتو سنتز مي باشد واهميت اکسيژن هم براي همه روشن است. بعضي از مواد معدني به شکل ترکيبات کلريدها، کربنات ها و فسفاتها هم در بدن موجودات زنده به شکل يون در آمده ودر سلول به انجام واکنشهاي شيميايي کمک مي کنند يکي از اين ترکيبات نمک خوراکي است (درفصل تغذيه با اين ماده معدني بيشتر آشنا مي شويد) نمک خوراکي در حضور آب،در بدن تبديل به يون سديم با بار مثبت ويون کلر با بار منفي مي شود .
مواد آلي (organic materials)
موادي که معمولا توسط موجود زنده ساخته مي شود(در آزمايشگاه هم امکان توليد مواد آلي وجود دارد) . يکي از تفاوتهاي اين مواد با مواد معدني اين است که در همه اين ترکيبات کربن وجود دارد و زنجيره اي از کربن اسکلت اصلي مولکولهاي اين مواد را مي سازد. بعضي از مولکولهاي مواد آلي اندازه بزرگي دارند با بعضي از آنها در اين بخش آشنا مي شويم .
مهمترين ترکيبات آلي بدن موجودات زنده شامل :
1- هيدراتهاي کربن 2- ليپيدها 3- پروتئين 4- اسيدهاي نوکلئيک هيدراتهاي کربن : گروهي از مواد آلي در طبيعت به وفور يافت مي شوند وبه عنوان مواد غذايي ذخيره و اسکلت سلولي گياهان عمل مي کند. درفصل بعد مي بينيم که قسمت عمده غذاي انسان را تشکيل داده و بيشتر انرژي ما از آنها تامين مي شود.
هيدراتهاي کربن چون جزء مواد آلي هستند پس بايد يکي از عناصر سازنده اش کربن باشد علاوه بر کربن عناصر اکسيژن و هيدروژن نيز در مولکولهاي هيدراتهاي کربن شرکت دارند.موادي مانند نشاسته، قند معمولي، شکر و پنبه هيدرات کربن هستند. هيدراتهاي کربن بسته به تعداد مولکول هاي سازندهاش به سه گروه اصلي تقسيم بندي مي شوند. 1- مونو ساکاريد ها 2- دي ساکاريدها 3- پلي ساکاريدها مونو ساکاريدها : مونو پيشوندي به معني يک وساکاريد هم به معني مولکول قند است . پس به سادگي مي توان نتيجه گرفت ، منو ساکاريد ها ساده ترين هيدراتهاي کربن هستند.گلوکز منوساکاريدي است که نقش مهمي در سلول دارد به اين دليل که منبع اوليه انرژي سلول است. دي ساکاريد ها : از ترکيب دو منوساکاريد و از دست دادن يک مولکول آب، دي ساکاريد تشکيل مي شود . مالتوز دي ساکاريدي است که از ترکيب دو گلوکز تشکيل شده و ساکارز دي ساکاريدي است که از ترکيب دو مونوساکاريد گلوکز و فروکتوز درست شده است.
پلي ساکاريد ها: ترکيب تعداد زيادي منوساکاريد پلي ساکاريد را مي سازد. نشاسته پلي ساکاريدي است که از ترکيب تعداد زيادي گلوکز تشکيل شده. در گياهان گلوکز ساخته شده به صورت نشاسته ذخيره مي شود چون محلول در آب نيست وبراي ذخيره بهتر است .در شکل زير عکس ميکروسکوپي از ذخيره نشاسته در سيب زميني را مي بينيد. سلولز پلي ساکاريدي است که مانند نشاسته از تعداد زيادي گلوکز تشکيل شده و شايد بيشترين مولکول آلي باشد که در طبيعت يافت مي شود.
چوب ماده اي است که بيشتر آن از سلولز ساخته شده ولي پنبه از سلولز خالص است، کاغذ هم مقدار زيادي سلولز دارد. سلولز در ديواره سلولي گياهان نقش استحکام دارد. گليکوژن شباهت زيادي به نشاسته دارد، به همين دليل به آن نشاسته حيواني نيز مي گويند. گلوکز در جانوران به شکل گليکوژن ذخيره مي شود.در کبد اين ذخيره نقش مهمي دارد، وقتي مقدار قند خون (گلوکز) از حد معيني کمتر شد گليکوژن ذخيره شده در کبد وارد خون شده ونياز بدن به انرژي رايج را تامين مي کند.
حال اين پرسش پيش مي آيد که با توجه به اينکه هر سه پلي ساکاريد فوق از منو ساکاريد گلوکز ساخته شده ، تفاوت آنها در چيست؟ اگر به شکل مولکولي اين پلي ساکاريد ها دقت کنيم متوجه مي شويم که تفاوت در به هم وصل شدن منو ساکاريد ها يا بهتر بگوئيم پيوند هاي بين آنها علت اين تفاوت ها است. در عکس پايين گليکوژن ذخيره شده در کبد را مي بينيد.
ساختار شيميايي بدن موجودات زنده
ليپيدها :
ليپيد ها انواع مختلفي دارند بعضي از آنها را مثل روغن نباتي به عنوان غذا مصرف مي کنيم .موم زنبور عسل هم يک نوع ليپيد است ،شايد برگ گياهاني که چرب هستند و آب در روي آنها به شکل قطراتي باقي مي ماند ديده باشيد.اين مواد همگي يک ويژگي مشترک دارند وآن اينکه در آب حل نمي شوند. جالب است بدانيد که لپيدها هم مانند هيدراتهاي کربن از سه عنصر کربن ( قبلا گفتيم در همه مواد آلي کربن وجود دارد) ، هيدروژن واکسيژن ساخته شده اند. پس اين همه تفاوت از کجا ناشي مي شود؟ نسبت اين عناصر در هيداتهاي کربن ولپيدها با يکديگر متفاوت است. به عنوان مثال اگر ما آب و خاک را با نسبتهاي متفاوت مخلوط کنيم ، ترکيب ما شکلهاي متفاوتي بدست مي آوريم ،روغني نباتي شامل معروفترين لپيد به تري گليسريد است. تري کليسريد شامل سه اسيد چرب و يک مولکول گليسرول است ، اسيد چرب قسمتي از مولکول است که بزرگي يا کوچک بودن مولکول و نوع آن را تعيين مي کند. گليسرول هم قسمت ثابت در مولکول مي باشد.هرچه اندازه اسيدهاي چرب بزرگتر باشند مولکول سنگينتر و نقطه ذوب آن بالا مي رود .البته در روغن هاي نباتي انواع ديگري از چربي ها هم وجود دارند که در مورد آنها در فصل تغذيه بيشتر صحبت مي کنيم.


بقیه در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آبان 1388ساعت 0:7  توسط Mr.Mon$Ter  | 

حجامت چیست ؟

سلام دوستان ... امروز براتون اطلاعاتی درباره حجامت گذاشتم ... میتوید از اونا به جای تحقیق هم ( برای معلم ها ) استفاده کنید ....

حجامت در نگاهی کلی

حجامت از قدیمی ترین فنون درمان است كه بشر به كار برده است. و تاریخ آن به زمان مصریهای باستان می رسد.بر نقشهای معبد كوم امبو كه از بزرگترین بیمارستانهای آن زمان بوده نقشهایی به چشم می خورد كه درآن تصویر یك لیوانی است كه برای كشیدن خون از پوست استفاده می شده است. نیز در كتاب امپراتور زرد در مورد درمان بیماریهای داخلی در طب چینی در 4 هزار سال قبل به وسیله لیوانهای هوا مطالبی وجود دارد. پیامبراسلام (ص) نیز این درمان را تایید و به آن عمل كرده و امت خود را به آن توصیه كرده است. چنانچه در حدیثی آمده است که ایشان فرمودند :حجامت درمان همه بیماری هاست.و این امر مسلم است كه ایشان برای درمان سردرد خود از حجامت استفاده می كرد. حجامت عبارت است از مكش خون از نقاطی معین از بدن با به كارگیری لیوان های هوا. در گذشته از طریق به كارگیری لیوانهای سفالی و یا شیشه ای حجامت می كردند. به این صورت كه یك تكه كاغذ و یا پارچه را آتش می زدند و با حالت شعله ور داخل لیوان می كردند و به سرعت لیوان را بر روی پوست بیمار می گذاشتند. و با آتش گرفتن اكسیژن در داخل لیوان فشار منفی ایجاد شده و منجر به جمع شدن خون در زیر پوست بیمار می شد و سپس معالجه كننده با ایجاد خراشهایی ساده به روی پوست به وسیله تیغ جراحی و به روی نقطه مورد حجامت، موجب خروج خون جمع شده در زیر پوست می شد و خون در لیوان جمع می شد و بعد از حدود 5 دقیقه لیوان را برمی داشتند و مكان حجامت را می بستند.

نقش حجامت در درمان
حجامت در درمان بیش از 45 بیماری از جمله دردهای مفاصل، نقرس، التهابهای كبد و… موثر است. حجامت در حال حاضر در بسیاری از كشورهای غربی و چین به عنوان راه درمان به كارگرفته می شود.
حجامت در درمان بیماری قند نیز نقش اساسی ایفا می كند. البته این اثر بسته به نوع بیماری قند و مدت زمان ابتلااست.این روش غدد پانكراس را فعال می كند و كاركرد آن را بهبود می بخشد. و این موجب كاهش مقدار دارویی می شود كه برای بیمار مبتلا به قند تجویز می شود. چرا كه حجامت گردش خون را فعال می كند و موجب پیروی قند از رژیم غذایی متناسب با حجامت می شود. همچنین حجامت به طور كلی كاركرد اعضای بدن را بهتر می كند. با گردش خون بهتر، خون رسانی به اعضاء و امداد رسانی به آنها به وسیله گلبولهای خون بهتر انجام می شود.
نوعی پیشگیری است
حجامت در پیشگیری از بیماریها و التهابهای باكتریها نقش مهمی ایفا می كند، به گونه ای كه سیستم دفاعی بدن را تقویت می كند. پس از حجامت بدن انسان می تواند بیماریها و التهابهای باكتریها را از بین ببرد. همچنین نقش حجامت در مقاوم سازی بدن در مقابل سرطان سازی سلولها به اثبات رسیده است.
حجامت و درمان نازایی
اگر نازایی به دلیل اختلال هورمونی و نامنظم بودن فعالیت تخمدان ها باشد، حجامت می تواند در درمان آن كمك كند اما اگر علت بیماری مربوط به اختلال هورمونی نباشد حجامت نقش خاصی در درمان آن نخواهد داشت و باید به متخصص بیماریهای نازایی مراجعه كرد و تحت درمان قرار گرفت. تجربه، توانایی حجامت را در فعال كردن تخمدانها به اثبات رسانده است. البته به شرط اینكه جلسات حجامت تاچند ماه ادامه داشته باشد. و به شرط اینكه تنها عامل نازایی اختلال در فعالیت تخمدانها باشد.
علاوه بر موارد یاد شده بیماریهای مربوط به اختلال در كاركرد اعضا و یا عدم توازن هورمونی و نیز بیماریهای مربوط به اختلال در دستگاه دفاعی و عصبی بدن به وسیله حجامت قابل درمان اند. از جمله: درمان افسردگی، ساییدگی غضروف، دیابت و بیماریهای فشارخون و نقرس.
همانگونه كه گفته شد حجامت در پیشگیری از بیماریها نقش فعال دارد. و توصیه می شود در سال حداقل یك بار برای فعال شدن گردش خون و تصفیه خون از سموم و سلولهای تخریب كننده كه جریان خون را مختل می كنند، حجامت كنید. پیامبر(ص) می فرماید: حجامت كردن عادتی خوب است.
پژوهشهای معاصر ثابت كرده است كه حجامت در فعال كردن دستگاه دفاعی بدن و تنظیم فعالیت دستگاه عصبی نیز موثر است.

بقیه در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان 1388ساعت 0:33  توسط Mr.Mon$Ter  | 

شکستگی آلت تناسلی مردان

شکستگی آلت تناسلی مردان (penile fracture)
69076ac04066296b0c5d6cf2489b39e2.jpg

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان: شاید شکستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نباشد : در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد که بشکند یا نشکند. واقعیت این ا ست که غشاء سختی (Albuginée ) دور آلت تناسلی و ستون های غاری را می پوشاند. این غشاء می تواند در اثر فشار و حرکت های کمی « آکروباتیک » پاره شود.

این غشاء در آلت تناسلی خوابیده ، نرم و با انعطاف ست ؛ اما در هنگام خیزش ) (Erection سفت و سخت می شود و می تواند پاره شود ، « بشکند ». در چنین حادثه اِِی باید به سرعت به اورژانس مراجعه کرد، تا رسیدن به اورژانس باید آلت تناسلی را با پارچه ای پر از یخ پانسمان کرد تا هماتوم بدتر نشود.

پارگی غشاء با شنیدن جریان حادثه و معاینه با لینی عضو بیمار تشخیص داده می شود.

شاید در تصور اولیه افراد شکسته شدن آلت قابل توجیه نباشد ولی یکی از اورژانسهای ارولوژی شکستگی آلت می باشد. جهت درک و توضیح این حالت ابتدا لازم است ساختمان و عملکرد آلت را در حالت عادی و نعوظ توضیح دهیم تا مفهوم و مکانیسم شکستگی آلت مشخص گردد.

آلت تناسلی مردان اندامی است بدون استخوان و غضروف، ولی بافت نعوظی آن از سه سیلندر به طولی حدود ۲۰ سانتیمتر و قطر حدود ۵/۲ سانتیمتر تشکیل شده ( بنامCorpus carernosum و Corpus Spongiosum ) .

این سیلندرها که در کنار هم قرار گرفته در قسمت داخلی متصل به استخوانهای لگن خاصره و قسمت خارجی آن توسط پوست پوشانیده که نمای اندام تناسلی ظاهری را تشکیل می دهد.

قسمت بیرونی بافت نعوظی را اگر از داخل به خارج توضیح دهیم در داخلی ترین قسمت گفته شد که از سه سیلندر طولی ( ۲ عدد بافت اصلی نعوظ کورپوس کاورنوزوم و سومی بنام کورپوس اسپانژیوزوم که حاوی مجرای ادراری است و در زیر ۲ سیلندر قبلی قرار گرفته ).

داخل سیلندرهای نعوظی بافت اسفنجی قرار گرفته که فضای زیادی را هنگام نعوظ جهت ورود خون ایجاد می کند و دیواره آن از بافت بسیار قوی و ضخیم بنام تونیکا آلبوژینه تشکیل شده است.

سیلندرها توسط بافت قوی دیگری بنام فاسیای باکس ( Bucks fasia ) در کنار هم قرار می گیرند تا خود شکل سیلندری واحدی را تشکیل دهد و روی آن را بافتهای نرم و لغزنده زیر جلدی و پوست است که قابلیت حرکت و لغزندگی بین پوست و بافت نعوظی را ایجاد می کند تا بدون کشش وفشار بر روی پوست، سایز آلت در حالت نعوظ چند برابر بزرگتر شود.

با توجه به ساختمان آلت و درنظر گرفتن تصویرهای ارائه شده در قسمت اول مطلب، به توضیح مکانیسم نعوظ و شکستگی آلت میپردازیم.

مکانیسم نعوظ بدین شرح است که هنگام تحریک جنسی و یا فعال شدن مکانیسم نعوظی به هر دلیل، جریان خون بداخل بافت اسفنجی این سیلندرها به سرعت و شدت افزایش یافته بطوری که خون ورودی، فرصت خارج شدن از طریق سیاهرگها را ندارد. سیلندرها افزایش بارز حجم پیدا کرده و همچون بادکنکی که بطور کامل پر باد شده باشد حجیم و سفت می گردد.


بقیه در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 14:41  توسط Mr.Mon$Ter  |